Paral·lel, proposta de projecte.

PARAL·LEL – proposta de projecte per  l’autora Lídia Carbonell

La dimensió i la trascendencia d’una obra de planificació urbana recau en la millora de la ciutat en benefici del ciutadà, aquell que en el trànsit de la vida diaria esdevé propietari efímer de l’espai que l’ habita.
Paral.lel,  es un projecte fotogràfic que neix a rel de les obres a l’espai públic de l’ Avda. del Paral·lel, amb l’ànim de fer visible al ciutadà els processos que es produeixen en la transformació urbanística d’un projecte d’aquesta magnitud.
La relació entre fotografia i història ha estat de condicionament mutu, perquè les imatges en configurar les percepcions i les opinions, també incideixen en el procés històric.
Des del context visual, els aspectes social i urbà s’entrallacen per fondres en un sola mirada, construir espais fotogràfics a l’avda. del Paral·lel és recrear el batec d’una via en constant moviment. Una característica del Paral·lel és la diversitat dels seus vianats, tanmateix, una arteria de gran afluencia de trànsit rodat que comunica mar amb montanya on flueixent de manera natural dos escenaris, el de dia i el de la nit. La història de la ciutat de Barcelona s’explica a través d’un  Paral.lel  emblemàtic, un referent  en el “model Barcelona”.
El “Model Barcelona” es un terme que resumeix totes les polítiques institucionals portades a terme des de tots els sectors de l’ Ajuntament de Barcelona. S’ ha convertit en una marca que representa a la ciutat i la seva forma de treballar. Es un concepte que s’ha relacionat amb  totes les transformacions que ha viscut la ciudad des de l’ entrada de la democràcia. Urbanisme, espai públic, insfraestructures, arquitectura, cultura, política, economía, sociología. Des de les institucions, totes les disciplines ajuden a configurar el “Model Barcelona”.